Dla kogo?

Dogoterapia jest skuteczna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Minimalny wiek rozpoczęcia działań terapeutycznych to 24 miesiące. Naszymi odbiorcami są między innymi osoby z autyzmem, MPD, z niepełonosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzieci i dorośli z zaburzeniami psychiatrycznymi,osoby z niepełnosprawnością motoryki, osoby lękowe, dzieci i dorośli po pogryzieniu przez psa. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne między innymi w: szkołach specjalnych, przedszkolach specjalnych, integracyjnych i terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, domach pomocy społecznej, szpitalach, w domach u podopiecznych. Zajęcia realizujemy głównie na terenie Województwa Małopolskiego.

Jak wyglądają zajęcia?

dogoterapia ośrodek wsparcia
Prowadzimy zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe. Zajęcia grupowe: odbywają się w placówce (tj. szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, warsztaty terapii zajęciowej) Trwają 30 minut. Zajęcia prowadzone są przez jednego terapeutę z jednym psem. Zajęcia ze względu na zakładane cele terapeutyczne są zawsze zajęciami cyklicznymi. Odbywają się raz w tygodniu. W przypadku grupy integracyjnej i specjalnej liczba osób na zajęciach to maksymalnie 6 osób. Wynika to z dydaktyki prowadzenia zajęć, a przede wszystkim z efektywnego wykorzystania kontaktu z psem przez osoby na spotkaniu. Nasze zajęcia prowadzone są w pełnym kontakcie z psem, czyli staramy się, żeby uczestnicy jak najwięcej czasu zajęć spędzili na kontakcie bezpośrednim z psem. Zajęcia prowadzone zgodnie z zasadą indywidualizacji działań. Staramy podążać za osobą i co sprzyja efektywności naszych działań. Zajęcia indywidualne odbywają się placówka, ale także prowadzimy je w domu u podopiecznego. Przygotowanie do zajęć : Zajęcia z dogoterapii nie wymagają specjalnych przygotowań. Prosimy jedynie o udostępnienie sali z wykładziną dywanową.

Zajęcia edukacyjne z psem 

Zajęcia trwają 30 minut, przeznaczone są dla dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych. W grupie może być do 15 dzieci. Zajęcia prowadzone są przez jednego terapeutę i jednego psa. Nie wymagają żadnych przygotowań ze strony placówki zapraszającej jedynie prosimy o udostępnienie sali z wykładziną. Na zajęciach dzieci uczą się między innymi bezpiecznego, prawidłowego kontaktu z psem. Uczestniczy uczą się także prawidłowych reakcji na atak agresywnego psa. Zajęcia mają charakter empatyzujący. Dzieci uczą się także pojęcia „rasy psa”, dowiadują się w jak prawidłowy sposób dbać i psa i być jego przyjacielem. W czasie zajęć edukacyjnych z psem treści zgodne są z podstawą programową. Wszystkie nasze zajęcia prowadzone są w sposób aktywny. Prowadzimy zajęcia edukacyjne i empatyzujące w przedszkolach, szkołach, żłobkach, punktach zajęć popołudniowych. Zajęcia edukacyjne najczęściej prowadzimy cyklicznie ( dwa razy w miesiącu , raz w miesiącu),ale istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć jednorazowych.