Dogoterapia, to metoda terapeutyczna oparta na aktywnym kontakcie z psem. Jej celem jest wsparcie głównego nurtu terapii. Oparta w głównej mierze na pedagogice specjalnej – jej dydaktyce i metodologii. Szczególną motywacją do pracy terapeutycznej jak i edukacyjnej jest kontakt z wyszkolonym psem. Osoba uczestnicząca w zajęciach nie koncentruje się na przymusie ćwiczenia zaburzonych funkcji, ale koncentruje się na chęci skontaktowania się z psem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i psy przygotowane do pracy z człowiekiem ze specjalnymi potrzebami.